Интернет-банкинг

 Бул системаны колдонуу, эсептер боюнча  (карточкалык эсептерден башкалар) накталай  эмес операцияларды аралыкта жүргүзүүгө, жеке  эсептердеги акча каражаттардын калдыктары  тууралуу актуалдуу маалыматтарды, каалаган мезгил үчүн эсептер боюнча көчүрмөлөрдү, операциялардын жүргүзүлгөндүгүн тастыктоочу документтерди алууга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле калыптарды (шаблондорду) жана маалымдамаларды түзүү, Банктын маалыматтык кабарларын окуп чыгуу, валюталардын курстары тууралуу маалымат алуу жана башка мүмкүнчүлүктөрү бар.  

 «Интернет-банкинг» системасына туташуу үчүн («РСК Банк» ААКда ачылган эсеп бар болсо), Сиз тиркелген документтер менен таанышып чыгышыңыз керек,  «Интернет-банкинг» системасына туташуу үчүн Арыз толтурушуңуз керек жана Келишим түзүшүңүз керек, Сиздин уюмдун эсебин тейлөөчү Банктын кызматкерине толтурулган документтерди беришңиз керек жана ушул системанын колдонуучусунун логинин жана паролун алышыңыз керек.  

Кызматка карата тарифтер менен www.rsk.kg сайтынан таанышсаңыз болот.

 

 

"Интернет-банкинг" системасына кирүүгө юридикалык жактар үчүн шилтеме

gbank.rsk.kg

 

 

Биздин Банкты тандагандыгыңыз үчүн рахмат

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.