Баалуу кагаздар менен операциялар

«РСК Банк» мамлекеттик баалуу кагаздар рыногундагы алдыңкы операторлордун бири болуп саналат. Жеке жана юридикалык жактардын тапшырмасы боюнча Банктын бардык филиалдары биринчилик жана экинчилик рыноктордо мамлекеттик баалуу кагаздарды (ГКВ, КРУБнын Нотторун) сатып алуу же сатуу жүргүзүшөт.

Эгерде, Сиз ГКВ же КРУБнын Нотторун сатып алууну кааласаңыз, «РСК Банктын» сизге жакын жайгашкан өкүлчүлүгүнө кайрылышыңыз керек, бекитилген форма боюнча сатып алууга карата өтүнмө беришиңиз керек жана керектүү сумманы салышыңыз керек.

 

ГКВ сатып алуу үчүн комиссиялыктар, бүтүмдүн суммасынан

Тариф

ГКВ жана ГКО сатып алуу үчүн комиссиялыктар

бүтүмдүн, мин. 100 сом,  суммасынан 0,2%

 Эскертүү: Комиссиянын суммасына, акы төлөтүү менен калкка кызматтарды көрсөтүү үчүн 4 % өлчөмүндө салык эсептелет.

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.