ИШКЕРДИК ҮЧҮН КРЕДИТТЕР

Насыялар кичи жана орто бизнес үчүн дайындалган. Насыялар жеке жактарга (жеке ишкерлер), ошондой эле Кыргыз Республикасында катталган юридикалык жактарга берилет. Банк алардын дайындалышын, мөөнөттөрүн жана зайымчынын башка керектөөлөрүн эсепке алуу менен насыялык продуктылардын кеңири спектрин сунуш кылат.

 
Банктын кредиттик адистер дайыма бардык маселелер боюнча сиздерге сунуш үчүн өзүбүздү бактылуу деп эсептейбиз:

Cоода кредиттеринин жана продуктулар жөнүндө (РКФР жана ФСХ) тел: 65 38 14
Керектөө насыя жана продуктылар менен байланыштуу (ГИК) тел: 65 37 34

Менен кредиттери боюнча чендер бул жерден тапса болот

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.