Финансылык отчеттуулук

01.10.2019г. Финансылык отчету
Финансылык абал тууралуу отчет (31.08.2019)
Финансылык абал жөнүндө отчет (31.07.2019)
Финансылык абал жөнүндө отчет (31.03.2019)
Финансовый отчет Июль 2018 г.
Апрел 2018
Февраль 2018
Январь 2018
Ноябрь 2017
Сентябрь 2017 ж.
Июль, 2017
Июнь 2017 ж.
Бугу 2017 ж.
Жалган куран 2017 ж.
Жалган куран 2016 ж.
Бирдин айы 2017
Бештин айы 2016
жетинин айы 2016 ж
Тогуздун айы 2016 ж.
Аяк оона 2016 ж.
Баш оона 2016 ж.
Теке айы 2016 ж.
2-чейрек 2016
Бугу 2016 ж.
Чын куран 2016 ж.
Жалган куран 2016 ж.
Бирдин аый 2016 ж.
Учтун айы 2016 ж.
Жетинин айы 2015 ж.
Тогуздун айы 2015 ж.
Аяк оона 2015 ж.
Баш оона 2015 ж.
теке айы 2015 ж
Кулжа 2015 ж.
бугу 2015
чын куран айы 2015 ж.
Жалган куран 2015 ж.
бирдин айы 2015 ж.
Учтун айы 2015 ж.
бештин айы 2014 ж.
жетинин айы 2014 ж.
тогуздун айы 2014 ж.
аяк оона 2014 ж.
баш оона 2014 ж.
теке айы 2014 ж.
2 квартал 2014 ж.
Бугу 2014 ж.
чын куран айы 2014 ж.
1 квартал 2014
Бирдин айы 2014
Учтун-айы 2014
Бештин айы 2013 ж.
Жетинин айы 2013 ж.
Тогуздун айы 2013 ж.
Аяк оона 2013 ж.
Баш оона 2013 ж.
Теке 2013 ж.
Кулжа 2013 ж.
Бугу 2013 ж.
Чын куран 2013 ж.
Жалган куран 2013 ж.
Бирдин айы 2013 ж.
Учтун-айы 2013 ж.
Бештин айы 2012 ж.
Жетинин айы 2012 ж.
Тогуздун айы 2012 ж.
Аяк оона 2012 ж.
Баш оона 2012 ж.
Теке 2012 ж.
Кулжа 2012 ж.
Бугу 2012 ж.
Чын куран 2012 ж.
Жалган куран 2012 ж.
Бирдин айы 2012 ж.
Учтун-айы 2012 ж.
Жетинин айы 2011 ж.
Тогуздун айы 2011 ж.
Аяк оона 2011 ж.
Баш оона 2011 ж.
Теке 2011 ж.
Кулжа 2011 ж.
Бугу 2011 ж.
Чын куран 2011 ж.
Жалган куран 2011 ж.
Бирдин айы 2011 ж.
Учтун-айы 2011 ж.
бештин айы 2010 ж.
жетинин айы 2010
тогуздун айы 2010ж.
аяк оона 2010 ж.
баш оона 2010 ж.
Теке 2010 ж.
кулжа 2010 ж.
бугу 2010 ж.

Жылдык отчеттор

Финансылык абал жөнүндө отчет (2018 ж.)