жеке адамдар

Жеке жактар үчүн кызматтарга тарифтер

 • Эсептери ачуу
 • Которуу операциялары
 • Кассалык операциялар
 • Баалуу кагаздар менен операциялар
 • Башка кызматтар
 • Чет элдик валютадагы кызматтарга тарифтер

юридикалык тараптарга

Юридикалык жактар үчүн кызматтарга тарифтер

 • Эсептери ачуу
 • Которуу операциялары
 • Кассалык операциялар
 • Баалуу кагаздар менен операциялар
 • Башка кызматтар
 • Чет элдик валютадагы кызматтарга тарифтер

Жеке жактар үчүн Алай Кард тарифтери

Юридикалык жактар үчүн баа «Алай Кард»

Юридикалык жактар үчүн Алай Кард тарифтери

VISA төлөм карттары боюнча тарифтер

VISA төлөм карталары боюнча тарифтери

MasterCard төлөм карттары боюнча тарифтер

Жеке адамдар үчүн Maestro, MasterCard Standard төлөм карталарын чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер

Жеке жактар үчүн "Maestro", "MasterCard Standard"  төлөм карточкаларын чыгаруу жана тейлөө боюнча  тарифтер

MasterCard аманат

"MasterCard Gold" төлөм карточкаларын чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер

Жеке жактар үчүн "MasterCard Gold" төлөм карточкаларын чыгаруу жана тейлөө боюнча  тарифтер

ГРС жана ИНФОКОМ пайдасына төлөмдөрдү кабыл алуу (жеке жактар ​​үчүн)

ГРС, ГП Инфоком

Элкарт төлөм карталары боюнча тарифтер

Элкарт төлөм карталары боюнча тарифтер

Элкарт төлөм карталары боюнча тарифтер

VISA төлөм карттары боюнча тарифтер

Visa Unembossed боюнча тарифтер

Элкарт төлөм карталары боюнча тарифтер

MasterCard аманат

MasterCard төлөм карттары боюнча тарифтер

MasterCard аманат

Жеке адамдар үчүн MasterCard Gold төлөм карталарынын "Алтын" депозитин чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер

Насыялык карталарды чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер

VISA төлөм карттары боюнча тарифтер

Жеке адамдар үчүн VISA Infinite төлөм карталарын чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер

Жеке адамдар үчүн мобилдик банкинг/Интернет банкинг продуктусу боюнча тарифтер

Жеке адамдар үчүн мобилдик банкинг/Интернет банкинг продуктусу боюнча тарифтер

VISA төлөм карттары боюнча тарифтер

Жеке жактар үчүн Visa жана Mastercard эл аралык төлөм системаларынын базасына насыялык карталарды чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер

MasterCard төлөм карттары боюнча тарифтер

Жеке адамдар үчүн MasterCard Gold төлөм карталарын чыгаруу жана тейлөө боюнча тарифтер

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.