БААЛУУ КАГАЗДАР МЕНЕН ОПЕРАЦИЯЛАР

РСК Банк мамлекеттик баалуу кагаздар рыногундагы алдыңкы операторлордун бири болуп саналат. Жеке жана юридикалык жактардын тапшырмасы боюнча Банктын бардык филиалдары биринчилик жана экинчилик рыноктордо мамлекеттик баалуу кагаздарды (МКВ, Улуттук банктын Ноталарын) сатып алууну же сатууну жүргүзүшөт.

Эгерде, Сиз МКВ же Улуттук банктын Ноталарын сатып алууну кааласаңыз, РСК Банктын сизге жакын жайгашкан өкүлчүлүгүнө кайрылып, бекитилген форма боюнча сатып алууга карата өтүнмө берип керектүү сумманы салышыңыз керек.

 

Улуттук банктын  ноталарын сатып алуу үчүн тейлөө акысы, кирешенин суммасынан

Тариф

резиденттер үчүн

акысыз

резидент эместер үчүн

10 %, бирок 100 сомдон кем эмес жана 1 000 сомдон ашык эмес.

1 000 даанадан ашык

0, 2 %

 

МКВ жана МКО сатып алуу үчүн тейлөө акылары

Тариф

резиденттер үчүн

акысыз

резидент эместер үчүн

бүтүмдүн, мин. 100 сом,  суммасынан 0,2 %

 

Эскертүү: Комиссиянын суммасына, акы төлөтүү менен калкка кызматтарды көрсөтүү үчүн 4 % өлчөмүндө салык эсептелет.

 

 

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.