Сиз наристелүү болдуңузбу? Бешик боо бек болсун! Анда эмесе, сиз анын келечегине азыртадан кам көрө баштаңыз! "Балакай" аманаты 18 жашка карата ачылат – мындай камылганы эч ким баштай элек! Баштапкы төлөм минималдуу: биз жаңы продуктту ишке ашырууну жарыялоо менен,  бул камылганы 500 сомдон же 10 АКШ доллардан тарта топтой баштагыныңыз дурус болорун сунуштайбыз (биздин сунуш 2019-жылдын 7-октябрынан тартып 31-октябрына чейинки мезгил аралыгында гана күчүндө болот).

Сиз аманаттын суммасын ар дайым толуктай аласыз - минималдуу кошумча салым каалаган убакта 1000 сом (же 20 АКШ доллары) болууга тийиш.

Шарттар тууралуу кенен маалымат: 

Шарттар

Стандарттык шарттар

Мөөнөтү

Мөөнөтү

Пайыздык чени сом менен

Пайыздык чени доллар менен

  • 3 жыл

9,0% (натыйжалуу чен 9,8%)

4,0% (натыйжалуу чен 4,2%%)

  • 4 жыл

9,5% (натыйжалуу чен 10,9%)

4,5% (натыйжалуу чен 4,2%%)

  • жыл

10% (натыйжалуу чен 12,2%)

5,0% (натыйжалуу чен 4,3%)

  • 5+

11% (натыйжалуу чен 14,5%)

6% (натыйжалуу чен 7,0%)

Акчасы

Кыргыз сому, АКШ доллары

Баштапкы аманаттын суммасы боюнча чектөөлөр

Баштапкы төлөмдүн минималдуу суммасы 5000 сом, 100 АКШ доллары

Кошумча төлөмдөр

 Кабыл алынат

Кошумча төлөмдүн суммасы боюнча чектөөлөр

Кошумча төлөмдүн минималдуу суммасы 1000 сом, 20 АКШ доллары

 

Кошумча төлөмдөрдү толуктоо  мөөнөтү   боюнча чектөөлөр

 

 

Аманаттын мөөнөтү аяктаганга чейинки 30 күнгө чейин

Пайыздарды кошуп эсептөө

Жыл сайынкы капиталдаштыруу менен күн сайын

Аманаттарды төлөө

Эсеп ээсине мөөнөттүн аякташы менен

Мөөнөтүнөн мурда төлөө

кайра эсептөө талап боюнча чен менен 

 

Балдарыңыздын келечегине азыр кам көрө баштаңыз!

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.