«РСК Банк» ААК —Кыргыз Республикасындагы жеке адамдардын аманаттарын коргоо системасынын катышуучусу.

Кыргыз Республикасындагы жеке адамдардын аманаттарын коргоо системасы, кыргыз банктарынын аманатчыларынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылууга, банктык системага карата ишенимди бекемдөөгө жана элдин аманаттарын банктык системага тартууга чакырылган.

Системаны түзүү жана анын иштеши, «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо тууралуу» мыйзам тарабынан жөнгө салынат, ага жараша, аманатчыларга компенсациянын суммасы 200 миң сом деңгээлинде түзүлгөн.

«РСК Банк»  ААК, системага кирүү үчүн мыйзам тарабынан каралган бардык  даярдык иш-чараларын өткөрдү жана банктын депозиттерди коргоо системасына катышуусу тууралуу күбөлүктү алды.

 

РСК>БАНКтан депозиттер

Убактылуу эркин акча каражаттарыңыз бар болсо, РСК>БАНК Сизге кошумча киреше алуу мүмкүнчүлүгүн сунуш кылат. РСК>БАНКтан депозиттер — каражаттарды сактоо жана топтоонун ыңгайлуу куралы. Убактылуу эркин акча каражаттарыңызды биздин Банкка жайгаштыруу менен Сиз келечегиңизге кам көрөсүз.

Депозит ачуу үчүн Сиз РСК>БАНКтын жакын жайгашкан бөлүмүнө кайрылышыңыз керек, өзүңүз менен бирге паспортуңуз  болушу керек. Аманат ачуу  – акысыз. РСК>Банктан бардык депозиттер улуттук, ошондой эле чет элдик валютада кабыл алынат.

Талап боюнча төлөнүүчү депозит

Сактоо мөөнөтү жана минималдык сумма чектелүүсүз.

Депозит боюнча пайыздык чени жылдык 0% түзөт.

Депозиттен акча каражаттардын бөлүгүн алуу, керектүү көлөмдө депозиттик толуктоо жана депозиттин эсебинен накталай эмес төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгү.

 

Мөөнөттүү депозит "Сандык"

Улуттук валютада депозиттин мөөнөтү 3 айдан 24 айга чейин, пайыздык чени депозиттин мөөнөтүнө жараша болот  жана жылдык 3 дан 11 % чейин түзөт.

3 айга

3%

айга

4,5%

айга

6%

12 айга

9%

18 айга

9,5%

24 айга

10%

36 айга

11%

 

* Макулдашуу боюнча 10 миллион сомдон жогорку суммага шарттар. Бул учурда, мөөнөттүү депозит ачуу убагындагы колдонуудагы валюталардагы бардык депозиттердин суммасы эсептелет.  

АКШ Доллар валютада мөөнөттүү аманат

Чет элдик валютада аманаттын мөөнөтү 3 айдан 24 айга чейин,  пайыздык чени депозиттин мөөнөтүнө жараша болот  жана жылдык 0,5 -  4% чейин түзөт.

айга

0,0%

6 айга

0,0%

9 айга

0,0%

12 айга

1,0%

18 айга

1,5%

24 айга

2,0%

36 айга

2,5%

Пайыздык чени, келишимде көрсөтүлгөн сактоо мөөнөтүнүн ичинде өзгөртүүгө жатпайт.  Келишимди мөөнөтүнөн мурда бузуу учурунда, киреше талап боюнча төлөнүүчү аманаттын чени боюнча эсептелет.

Рубль валютада мөөнөттүү аманат

Чет элдик валютада аманаттын мөөнөтү 3 айдан 24 айга чейин,  пайыздык чени депозиттин мөөнөтүнө жараша болот  жана жылдык 3 төн 6 % чейин түзөт.

3 айга

жылдык 3% 

6 айга

жылдык 3,5% 

9 айга

жылдык 4% 

12 айга

жылдык 4,5% 

18 айга

жылдык 5% 

24 айга

жылдык 5,5% 

36 айга

жылдык 6% 

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.