"РСК Банк" ААК акча каражаттарын жана баалуулуктарды ташып жеткирүү боюнча кызматтарды көрсөтөт.

Кыргызстанда акча каражаттарын жана баалуулуктарды ташып жеткирүү боюнча тейлөө кызматтарынан  колдонууга иш-аракеттери ири суммадагы как акча каражаттарын жетиштүү туруктуу түрдө алуу менен түз байланышкан жеке адамдар жана ишканалар муктаж болуп турушат.   

РСК  Банк   бир аптадагы 7 күндүн ичинде  24 саат бою, анын ичинде, дем алыш жана майрам күндөрү да өзүнүн кызматтарын көрсөтөт. Банктын кызматкерлери ишканалардын жекече керектөөлөрүн тыкыр талдап чыгышат жана алардын абалын максималдуу түрдө эске алуу менен кардарларды тейлөө схемасын иштеп чыгышат. 

Бул тейлөө кызматы техникалык коргоонун керектүү каражаттарын колдонуу менен аткарылат. Ташып жеткирип берүү үчүн радиобайланыш каражаттары аркылуу жабдылуу менен жогорку деңгээлде корголуп брондолгон автоунаалар колдонулат. 

«РСК Банк» төмөнкүлөргө кепилдик берет:

  • кардарлар үчүн ташып жеткирүүнү ыңгайлуу графигин иштеп чыгууга жана аны катуу сактоо менен колдонууга
  • жекече тарифтерди иштеп чыгууга
  • акча каражаттарын жана баалуулуктарды ташып жеткирүү үчүн куралчан кайтаруу менен атайын брондолгон автотранспортту берүүгө;
  • атайын инкассатордук сумкаларды акысыз колдонуу үчүн берүүгө;
  • ташып жеткирип берүүдөгү баалуулуктар тууралуу купуялуулукту катуу сактоого.

 

Телефондор: 0312 466 096

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.