"РСК Банк" ААК улуттук жана чет өлкө  акчаларында эсептерди ачуу жана тейлөө боюнча операциялардын толук тизмегин  сунуштайт.

Банк тарабынан төмөндөгү эсептешүү-кассалык тейлөө кызматтары көрсөтүлүүдө:

∙ Эсептерди ачуу жана тейлөө;

∙ Нак акча каражаттарын кабыл алуу жана берүү;

∙ Улуттук жана чет өлкө акча каражаттарын которуу;

∙ Акчаны башка акчага айландыруу (конверсиялык операциялар);

∙ Баалуу кагаздар менен операциялар;

∙ Документардык операциялар;

∙ Төлөмдөрдү кабыл алуу

Эсептерди ачуу жана эсептешүү-кассалык тейлөө

Открытие счета и РКО
Контактные данные


Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.