Перечень реализуемых объектов:

Насыяга сатып алуунун шарттары

Бардык объектилер боюнча Кардарлар үчүн пайдалуу шарттарда насыялоо мүмкүнчүлүгү каралат: 

- баштапкы төлөм сатылып алынып жаткан объектинин наркынын 15 %ынан кем эмес;

- сом менен насыя: 7 жылга чейинки мөөнөткө жылдык 18 %;

- АКШ доллары менен насыя:  7 жылга чейинки мөөнөткө жылдык 12 %.

Тел:  0312 65 41 92, 0555 10 55 60.

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.