Банктын Жетекчилиги

РСК Банк рынокто Банктын ийгиликтүү иштешинин негизги факторлорунун бири катары корпоративдик башкарууну эсептейт. РСК Банктын башкаруусу бардык кызыккан тараптардын (кардарлардын, акционерлердин, кызматкерлердин, өнөктөштөрдүн жана бүтүндөй эле коомучулуктун) кызыкчылыктарын сактоо, ачык- айкындуулук, социалдык жоопкерчиликти колдоо, ишкердик маданиятты жана бизнестин этикасын колдоо, коммерциялык иш-аракеттерди көзөмөлдөө жана жогорку натыйжаларга жетишүүнү колдоо принциптеринен түзүлөт.  Банкты башкаруу системасы, натыйжалуулукту жогорулатуу максатында туруктуу өркүндөтүлүп турат. Башкаруунун жогорку деңгээли Банктын рыноктогу туруктуулугун жана ийгиликтүүлүгүн камсыз кылат.

Башкаруу органдары:

Акционерлердин жалпы жыйыны
Акционерлердин жалпы жыйыны, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана Банктын Уставына ылайык, Банктын иш-аракеттеринин маанилүү маселелери боюнча чечимдерди кабыл алуу укугу менен Банкты башкаруунун жогорку органы болуп саналат. 

Банктын Директорлор Кеңеши

РСК Банктын Директорлор Кеңеши Банкты башкаруу ишине байкоо жүргүзөт, акционерлердин кызыкчылыктарын алып чыгат жана акционерлердин алдында отчет берет. Директорлор Кеңеши Банктын өнүгүү стратегиясын аныктайт жана жүргүзүлө турган саясатка жооп берет.  

Банк Башкармасы  

РСК Банк Башкармасы Банктын күндөлүк иш-аракеттерин жетектейт.  Башкарманын компетенциясы Акционерлердин Жалпы Жыйынынын жана Директорлор Кеңешинин  гана өзгөчө компетенциясны түзбөстөн, бардык маселелерди камтыйт. Банк Башкармасы коллегиалдуу аткаруучу орган болуп саналат.

Директорлор Кеңеши

 

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Маматов Кайрат Адамкалиевич

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Акматалиев Темирбек Асанбекович

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Бекболотов Данияр Женишбекович

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Абдыразаков Эркинбек Талипович

Директорлор Кеңешинин мүчөсү

Мусуралиев Суйунтбек Иратбекович

 

  

Банк Башкармасы

Башкарманын Төрагасы

Оморкулов Азизбек Пазылбаевич

Башкарманын Төрагасынын биринчи орун басары

Шамкеев Уланбек Анарбекович

Башкарманын Төрагасынын орун басары

Жакыпова Айчурек Жакыповна

Башкарманын Төрагасынын орун басары

Кугобаев Талгат Хасанович

Башкарманын Төрагасынын орун басары

 

Тазабеков Эркин Маратович

 

 

Башкы бухгалтер,
Бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук
башкармалыгынын башчысы

 

 

 Чубарова Аиза Айдарбековна

 

 

 

 

Банктын жетекчилигинин кабылдамасынын телефонун номуру: 0312 58 01 48

Керектөөчүдө Банкка карата тейлөөнүн тууралыгына, сапатына жана/же мөөнөттөрүнө,  Керектөөчү менен Банктын өз ара эсептешүүлөрүнө байланыштуу даттануулар, сунуштар жана арыздар келип чыкканда, ошондой эле  башка учурларда, Керектөөчү Банкка тиешелүү сунуш менен кайрыла алат. Керектөөчүлөрдүн кайрылуусу оозеки (телефон  жана жеке кабыл алуу аркылуу) сыяктуу эле,  электрондук почта, колмо-кол, почта аркылуу келип түшкөн же Даттануулар жана сунуштар китебине жазылган түрдө болушу мүмкүн. Жазуу түрүндөгү кайрылуу төмөндөгүлөр аркылуу берилет:

• төмөнкү дарекке электрондук почта боюнча багыттар: info@rsk.kg;

• Банкка жеке өткөрүп берүү;

• почта байланышы аркылуу Банкка багытоо;

 

Керектөөчүлөр менен иш алып баруучу ар бир бөлүмдөгү (Операциялык башкармалык,  Кредиттикбашкармалык,  Кредиттерди баалоо жана администрлөө бөлүмү, ТКИБ, филиалдар, сактоо жана көчмө кассалары) Даттануулар жана сунуштар китебин толтуруу.

Банктын кардарларынан түшкөн арыздар жана сунуштар китеби боюнча Нускама ушул жерде

"РСК Банк" ААК  жемкорлукка каршы саясаты бул жерде

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.