РСК Банкта кредиттер юридикалык жактарга дагы жана жеке адамдарга дагы берилип жатат. Сиз кредит үчүн акча каражаттарын  ишкердикти өнүктүрүүгө, турак-жай алууга же курууга, керектөө максаттарына алып,  мамлекеттик программалар боюнча каржылоо үчүн өтүнмө жөнөтсөңүз болот.

Жеке адамдарды кредиттөө жөнүндө  бул жерден, юридикалык жактарды кредиттөө жөнүндө бул жерден кенен маалымат алууга болот.

Мындан тышкары, Банктын кредит берүү багытындагы адистери  сиздерди кызыктырган бардык маселелер боюнча ар дайым кеп-кеңеш берүүгө даяр.

(0312) 65-37-34 - Кредиттик бөлүм.

(0312/0552/0706/0775) 91-11-11 – биздин чакыруу борбору.

Кредит алууга өтүнмөнү төмөндө калтырсаңыз болот жана биздин адистер сиз менен жакын арада байланышат.

КРЕДИТ АЛУУГА АНКЕТА

АНКЕТА НА ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
Контактные данные


Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.