«РСК БАНК» 1996-жылы калкка тейлөө кызмат көрсөтүү үчүн негизделген. Банк ушул иштеген жылдардын ичинде өзүнүн ишенимдүүлүгүн тастыктады жана калктын ишенимине ээ болду, бул кардарлардын санынын туруктуу өсүшү менен тастыкталды.  Биз кардарлардын күндөлүк жана алдыдагы керектөөлөрүн эске алуу менен өнүгүүнү жана жетилте иштөөнү улантуудабыз. Банк азыркы этапта – чекене жана корпоративдүү кардарлар үчүн тейлөө кызматтардын кеңири тармагын көрсөтө турган заманбап, стабилдүү жана динамикалуу финансылык түзүм. Биздин компанияда ар дайым кардарга жардам берүүгө даяр, профессионалдуу, жоопкерчиликтүү жана кайрымдуу персоналы иштейт. 

«РСК Банктын» өнүгүшүнүн артыкчылыктары болуп, сервистин деңгээлин жогорулатуу, банктык тейлөө кызматтардын ассортиментин кеңейтүү, калктын жана корпоративдик тармактын бардык катмары үчүн тейлөө кызматтардын сапатын жакшыртуу жана ага жете жетүү болуп кала берет.   

«РСК Банк» Кыргызстандын бардык территориясында калкты жана кичи жана орто бизнес тармагын тейлөө боюнча алдыңкы Банк болууга, калктын бардык катмары жана бизнес категориясы үчүн банктык тейлөө кызматтарга алардын жете алышын камсыз кылууга умтулат. Биз өзүбүздүн иш-аракеттерибизде, башкаруунун заманбап ыкмаларын колдонуу менен өзүбүздүн кардарлардын, жана башка бардык кызыккан тараптардын керектөөлөрүн толугураак канааттандыруу принциптерине таянабыз. Бизнес бул өлкөнүн жана бүтүндөй эле коомучулуктун негизин экендигин биз жакшы түшүнөбүз. Ошондуктан биздин иш-аракеттерибиздин принциптеринин бири социалдык жоопкерчилик болуп саналат. 

Биздин Банктын иш-аракеттери бүтүндөй эле коомчулукта, биздин кардарлардын жана өнөктөштөрдүн арасында ишеним жана түшүнүү алып келишин каалайбыз. Биздин ар бир кадамыбызда компаниянын кадыр-баркын колдоого умтулабыз. 

 

Банктын тарыхы

«Эсептешүү-сактык компаниясы» ААК 1 (бир) миллион сом уставдык капиталы менен 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук  банк Башкармасынын 1996-жылдын 22-июлундагы  № 24/20-Токтому менен негизделген.

Компания активдүү өнүгүп жатат, жаңы филиалдар ачылууда, жаңы тейлөө кызматтары ишке киргизилип жатат, компаниянын кардарларынын саны өсүп жатат. 2007-жылдын декабрында «РСК» ААК банктык иш-аракеттерди жүргүзүүгө карата лицензиясы алынган. 2008-жылдын 13-августунда акционерлердин жалпы жыйыны тарабынын «Эсептешүү-сактык компаниясы» ААКнын аталышын "РСК Банк" ААК болуп өзгөртүү тууралуу чечими кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Юстиция Министрлигинде 2008-жылдын 24-сентябрында "РСК Банк" ААКны каттоо жол-жобосу аяктаган.

Бүгүнкү күндө «РСК Банктын» уставдык капиталы 2 333 000 000 сомду.

Чет өлкөлөрдө «РСК Банк»тын банк-корреспонденттеринин кеңири тору бар, бул биздин Банкка эл аралык финансылык коомчулуктардын ишенимин тастыктайт жана анын кардарлары үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. «РСК Банк» жеке жана юридикалык жактар үчүн кызматтардын кеңири тармагын көрсөтөт. Жаңы банктык продуктылар туруктуу түрдө ишке киргизилип турат.  “РСК БАНК” ААКнун тейлөө түйүндөрү Башкы офистен, 52 филиалдан, 134 кошумча тейлөө түйүндөрүнөн жана узартылган иштөө тартиби менен – кечке чейин жана дем алышсыз  иштеп жатышкан 18 бөлүмдөн турат.

«РСК Банктын» туруктуулугуна карата кепилдик, өкмөттүк деңгээлде колдоодо болуп турат, себеби «РСК Банк» ААКнын акцияларынын 100% Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө таандык.

 

Биздин баалуулуктар

 • Кардарлардын жана өнөктөштөрдүн, компаниянын кызматкерлеринин, коомчулуктун жана бүтүндөй эле мамлекеттин тынччылыгы, аманчылыгы тууралуу кам көрүү  
 • Коопсуздук – банктагы ишенимдүүлүк, банктык кызматтар менен колдонуунун жөнөкөйлүгү
 • Таандыктыгы – мамлекеттин аманчылыгы, тынччылыгы ар бир жарандын жана бизнестин аманчылыгынан, тынччылыгынан түзүлөт. Күчтүү компания күчтүү жана ийгиликтүү персоналдан түзүлөт. Бизнестин гүлдөп өнүгүшү, кардарлардын жана өнөктөштөрдүн аманчылыгы, тынччылыгы учурунда гана болушу мүмкүн. 
 • Экономия жана көзөмөл – акчаларды акыл менен башкаруу, бериле турган кызматтардын жетиштүүлүгү жана жөнөкөйлүгү, туура тандоонун тастыктоосу катары пайдалуу тарифтер 
 • Биздин баалуулуктарды биздин кардарлар да ой бөлүшөт деп Биз ишенебиз жана жакын арада биздин кардарлар биз тууралуу чындыгында эле - «Элдик банк» деп айтышаарына Биз ишенебиз. 

Иш-аракеттердин принциптери

 • кардарлардын керектөөлөрүнө багыт алуу
 • өнөктөштөрдүн тынччылыгы, аманчылыгы тууралуу кам көрүү
 • профессионализм жана жакшылык тилөөчү, кеңеш берүүгө даяр
 • тейлөө кызматтарынын жогорку сапаты
 • өз ара ишеним
 • туруктуу жетилтип иштетүү
 • кардарлар менен узак мөөнөттүү мамилелер
 • комплекстик тейлөө кызматтарды көрсөтүү

Банктын миссиясы

«РСК Банк» чекене тейлөө кызматтардын рыногунда жана сапаттуу жана талапка ээ  болгон тейлөө кызматтарды көрсөтүүнүн, кардарлардын керектөөлөрүнө багыт алуунун эсебинен кичи жана орто бизнес сегментинде алдыңкы лидер банк болууга умтулат.

Өзүбүздүн иш-аракеттердин максаты деп Биз:

 • финансылык ресурстарды башкаруунун натыйжалуу  механизмдерин түзүү жолу менен «РСК Банк»тын өнөктөштөрүнүн жана кардарларынын абалын жакшыртуунун өсүшүн көрөбүз,
 • элдин жана бизнестин абалын жакшыртуунун өсүшүнө көмөктөшүү аркылуу өлкөнүн жашоо турмушунун абалын жогорулатууну көрөбүз; бизнестин социалдык жоопкерчиликтеринин принициптерин колдонууну көрөбүз,
 • алардын турмуш абалын жогорулатуу максатында жеке жана корпоративдик кардарларга финансылык тейлөө кызматтардын толук комплексин өз убагында берүүнү көрөбүз,
 • өзүбүздүн өнөктөштөрдүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн «РСК Банктын» финансылык тейлөө кызматтарын жана ресурстарын колдонууну, алардын турмушунун сапатын жана бизнесинин позициясын жакшыртууну көрөбүз. Банктык кызматтарды элдин турмушунан ажырагыс жана керектүү бөлүгү кылууну көрөбүз.
 • өзүбүздүн кардарлардын жана өнөктөштөрдүн, акционерлердин, кызматкерлердин жана бүтүндөй эле мамлекеттин кызыкчылыктары үчүн  «РСК Банк»тын туруктуу өсүшүн жана өнүгүүсүн көрөбүз

Тейлөө
түйүндөрү

РСК Банктын филиалдык
тармактары 52 филиалдан,
35 стационардык
сактык кассасынан жана 28 көчмө кассасынан турат.