Валюталар курсу   /   Алтын курсу

(Башка аймактарда,банк тармагы менен текшерүү)

02.07.2022
Бардыгын кароо үчүн
Накталай
02.07.2022
Валюта
сатып алуу
сатуу
USD
81.50
82.50
EUR
85.50
86.50
RUB
1.35
1.52
KZT
0.1100
0.1900
Накталай эмес
02.07.2022
Валюта
сатып алуу
сатуу
USD
78.60
79.60
EUR
83.00
84.00
RUB
1.35
1.55
KZT
0.1100
0.1900
CNY
11.00
14.00
КРУБнын валюталар курсу
Эскертүү
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы. Комиссия за прием ветхих банкнот в иностранной валюте взимается согласно действующим тарифам Банка.

Граммдар
сатып алуу
сатуу
1гр
-
7 529
2гр
-
14 098
5гр
-
31 631
10гр
-
56 342
31.1035гр
-
186 254
100гр
-
-