Валюталар курсу   /   Алтын курсу

(Башка аймактарда,банк тармагы менен текшерүү)

29.03.2023
Бардыгын кароо үчүн
Накталай
29.03.2023
Валюта
сатып алуу
сатуу
USD
87.40
88.20
EUR
94.50
95.50
RUB
1.135
1.17
KZT
0.1300
0.2050
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Накталай эмес
29.03.2023
Валюта
сатып алуу
сатуу
USD
87.30
87.47
EUR
94.50
95.50
RUB
1.13
1.18
KZT
0.1300
0.2050
CNY
12.00
14.00
КРУБнын валюталар курсу
Эскертүү
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы. Комиссия за прием ветхих банкнот в иностранной валюте взимается согласно действующим тарифам Банка.

Граммдар
сатып алуу
сатуу
1гр
0
7 245
2гр
0
13 154
5гр
0
30 836
10гр
0
60 672
31.1035гр
0
188 161
100гр
0
0