Банктагы бош кызмат орундар

Биз адистерди РСК Банкка иштөөгө чакырабыз. Ваканттык кызматка карата конкурска катышуу үчүн Сиз өзүңүздүн резюмени (милдеттүү түрдө сүрөт болушу керек)  +996 312 65-01-52  факс же боюнча  электрондук почта  ( info@rsk.kg ) жөнөтсөңүз болот.

Тейлөө
түйүндөрү

Сеть подразделений
РСК>БАНКа состоит из 51
филиала, 39 стационарных
сберкасс и 37 выездных касс.